DigiDoc4j teek oli 4. jaanuaril mõjutatud

18.01.2021

Anname teada, et 4. jaanuaril 2021. a toimunud intsident https://www.skidsolutions.eu/uudised/sertifitseerija-esteid2018-kehtivusinfo-vastused-signeeriti-aegunud-sertifikaadiga/ mõjutas DigiDoc4j teeki kasutavates teenustes loodud digiallkirju.

Intsidendis välja toodud probleem avaldus selles, et sel ajavahemikul loodud allkirjadesse pandi tehniliselt mittekorrektne sertifikaadi kehtivuskinnitus. Sellest tulenevalt kuvab DigiDoc4 tarkvara antud allkirju mittekehtivatena, kuigi teenus võib kuvada neid kehtivana.

Soovitame kõigil DigiDoc4j teenuse kasutajatel tuvastada ülalmainitud ajavahemikus allkirjastatud dokumendid ning seejärel valida üks kolmest võimalusest:

1. Asendage allkiri uue allkirjaga. Sellisel juhul tuleb arvestada, et dokumendi esmasest allkirjastamise ajahetkest ei jää ühtegi märget.

2. Lisage konteinerile täiendav allkiri. Konteinerisse jääb kaks allkirja – üks tehniliselt kehtetu ja üks kehtiv allkiri.

3. Paigutage vigase allkirjaga konteiner uue konteineri sisse, lisage seletuskiri juhtunu kohta, ja allkirjastage uus konteiner.