Digitembeldamine

Digitembeldamise all mõeldakse digiallkirjade andmist, kasutades selleks juriidilistele isikutele mõeldud  e-Templit – teenust pakub Eestis SK ID Solutions AS.

Alates eIDASe määruse jõustumisest 1.07.2016 on SK kantud usaldusnimekirja kui kvalifitseeritud e-Templi sertifikaatide teenuse osutaja.

e-Tempel, millega tõendatakse digitaalseid dokumente, kinnitab, et elektrooniliselt saadetud dokumendid või muu info pärineb tõepoolest selle saatnud asutusest. e-Tempel annab kinnituse, et vastav asutus on seotud konkreetse digitaalse dokumendiga ning dokumenti ei ole vahepeal muudetud.

e-Templit saab kasutada nii koos digitaalallkirjaga kui ka ilma. Kasutades e-Templi sertifikaati koos isiku digitaalallkirjaga, võite olla kindel, et dokumendi allkirjastanud isik on volitatud vastava ettevõtte nimel dokumente allkirjastama.

SK väljastab e-Templi sertifikaati nii krüptopulgale kui ka HSMile (Hardware Security Module), mil on FIPS 140-2 või Common Criteria sertifikaat.

E-templi lisainfo SK veebist: Digitempli teenus.

Kaks võimalust digitaalseks tembeldamiseks:

DigiDoc4 abil krüptopulga kasutamine

Digitempli/krüptopulaga allkirjastamine ja krüpteerimine DigiDoc4 kliendis sobib üksikute dokumentide kaupa allkirjastamiseks.

  • Digitempli kasutamise juhis
  • sobib juhtudel, kui tegemist ei ole massallkirjastamisega, sest kasutajal tuleb igal tembeldamisel sisestada krüptopulga PIN-kood.

DigiDoc4j utiliidi abil digitembeldamine (massallkirjastamiseks)

DigiDoc4 või DigiDoc4j lisainfo aadressilt  [email protected].