Eestis elav välismaalane ja tema dokumendid

Alates 2011. aastast peab kõigil Eestis alaliselt elavatel välismaalastel olema kas ID-kaart või elamisloakaart. Mõlemat saavad välismaalased kasutada elektroonilistes kanalites täpselt nii nagu tavapärast ID-kaarti ja neile kehtivad kõik ID-kaardile kehtivad juhised.

  • Elamisloakaart  on Eestis kehtiva elamisloa või elamisõiguse alusel püsivalt elava välismaalase kohustuslik isikut tõendav dokument. Elamisloakaarti saab lisaks tavapärasele isiku tõendamisele kasutada ka enda isiku tuvastamiseks elektroonilises keskkonnas ning digitaalallkirja andmiseks.
  • ID-kaart väljastatakse Eestis elamisõiguse alusel elavale Euroopa Liidu kodanikule. NB! Euroopa Liidu kodaniku ID-kaart ei ole reisidokument!

Lisaks on Eestis alaliselt mitte elavate välismaalaste jaoks olemas e-residendi digi-ID: kaart, mis annab võimaluse kasutada kõiki talle kehtivaid Eesti e-teenuseid, näiteks avada pangakontot, registreerida ettevõtet, deklareerida makse, omada ligipääsu oma andmetele jne. E-residendiks olemine ei anna kasutajale ühtegi täiendavat juriidilist õigust, näiteks ei lihtsusta see elamisloa või kodakondsuse taotlemist. Küll aga tagab e-residendi digi-ID ligipääsu neile e-teenustele, mille kasutamiseks kasutajal juba on õigus olemas.

NB! Välismaalastele varem välja antud isikutunnistused kehtivad kuni nende kehtivusaja lõpuni. Rohkem infot leiab  Politsei- ja Piirivalveameti kodulehelt.