Mis on digitaalsed dokumendid?

Digitaalsed dokumendid on sellised isikut tõendavad dokumendid, mis on mõeldud kasutamiseks elektroonilistes kanalites: isiku tuvastamiseks, tehingute kinnitamiseks, digiallkirjastamiseks jne.  

Eestis on kasutusel mitmeid erinevaid digitaalseid dokumente. Neist kõige tuntum ja levinum on muidugi ID-kaart, mis on kõikidele Eesti kodanikele kohustuslik. ID-kaardile lisaks on olemas aga veel digi-ID, elamisloakaart, e-residendi digi-ID ja diplomaadikaart. 

Lisaks on Eestis kasutusel kaks riiklikult tunnustatud mobiilset isikutuvastusvahenditSIM-kaardil põhinev mobiil-ID ja Smart-ID nutirakendus.