ID-kaardi tugi plaanis ka Linuxile ja Macile

22.07.2007

Riigi Infosüsteemide Arenduskeskuses (RIA) on kavandamisel projekt, mille raames laiendatakse ID kaardi baastarkvara tuge lisaks Windows platvormile ka Linux ning Mac OS X platvormidele.

Linuxile ühtse tarkvara arendus võib tänu distributsioonide paljususele ning modulaarsusele olla problemaatiline, seega ootame tulevaste kasutajate ja muidu entusiastide kommentaare alljärgnevatele plaanidele.

1) Vajaliku baastarkvara võib jaotada tinglikult kaheks:

* Süsteemne tarkvara, mille installeerimine ühtse paketina on sisuliselt võimatu tänu distributsioomide ja konfiguratsioonide paljususele. Seega on eelduseks vastava tarkvara olemasolu distributsioonis (openSC, pcsc, libccid).

* Rakendustarkvara, mis omakorda jaguneb:
- Veebis signeerimise komponendid;
- ID-kaardi utiliit – vahend ID-kaardi PIN-ide haldamiseks ja konfigureerimiseks ning sertifikaatide uuendamiseks;
- DigiDoc Client – digitaalallkirjastamise ja krüptreerimise tarkvara;
- Brauseri konfigureerimine (Sooviksime tagasisidet, kuivõrd võimalik on ühtse installatsiooniga konfigureerida erinevatel distributsioonidel olevaid draivereid).

2) Arendatakse välja .rpm ning .deb paketid, mille põhjal saavad eri distributsioonide levitajad lisada ID kaardi baastarkvara oma installatsiooni pakettidesse. Lisaks avalikustatakse lähtekood, millest soovijad saavad ise vajaliku tarkvara kokku kompileerida.

3) Arendatakse välja Autopackage installatsioonipakett, mille abil saavad kasutajad installeerida kogu rakendustarkvara. Autopackage näol on tegemist ühtse installatsioonipaketiga, mis sobib kõigile Linux distributsioonidele.
Rohkem informatsiooni Autopackage kohta saab aadressil http://autopackage.org/.

4) Koostatakse korralik juhendmaterjal, mis on abiks ID kaardi baastarkvara installeerimisel ning konfigureerimisel.

5) Seadistatakse keskkond (WIKI/Bug Tracker/foorum/vms), mille kaudu saab arendajat teavitada tekkinud tarkvara probleemidest.

6) Toetatakse vaid Firefox 1.5 ja uuemaid brausereid.

7) Tarkvara kasutajaliides peaks olema sarnase välimusega kõigil platvormidel.

Kommenteerida saab kas siinsamas või RIA temaatilises wikis aadressil http://www.riso.ee/wiki/IDLinux