ID-tarkvara versioonides toetatud kiibirakenduste põlvkonnad

ID-kaarti väljastatakse Eestis alates 2002. aastat. Nende aastate jooksul on kaartidel muudetud nii visuaalseid turvaelemente ja kujundust kui ka kaardil olevat kiibirakendust. 

Eesti eID 2018 kiibi tehniline spetsifikatsioon (inglise keeles)

Samuti on oluline teada, et vaid ID-tarkvara kõige uuemas tarkvara versioonis on toetatud kõik ID-kaardi erinevad põlvkonnad. Vanemad tarkvarad uuemaid ID-kaarte ei toeta.

Kõige uuema ID-tarkvara alla laadimine

Kaartide kehtivusajad:

Täna käigus olevate ID-kaartide kehtivusaeg on 5 aastat, aastatel 2002-2006 väljastati aga 10-aastase kehtivusega ID-kaarte (mille sertifikaate tuli kasutajal endal iga 3 aasta järel uuendada). 10-aastase kehtivusajaga ID-kaarte enam käigus ei ole.

Digi-ID ja e-residendi digi-ID kehtivusaeg on alates 1. maist 2018 väljastatud kaartide puhul 5 aastat, enne seda väljastati 3-aastase kehtivusega kaarte. Täna on paralleelselt kasutusel veel kahe erineva kehtivusajaga kaarte!

Elamisloakaart kehtib kuni 5 aastat, kuid mitte kauem kui kehtib isikule välja antud elamisluba või elamisõigus.

Vaikimisi on kaardiga sama kehtivusaeg ka kaardiga seotud sertifikaatidel.

Millal alustati väljastamist Dokumendi liik ID-kaardi kiibirakenduse versioon Millistes ID-tarkvara versioonides on toetatud?
02.2002 ID-kaart 1.0 ver. 3.1 ja uuem
10.2010 digi-ID 1.1 Windows op. süsteem ver. 3.2 ja uuem, kõik teised op. süsteemid ver. 3.3 ja uuem
01.2011 ID-kaart, elamisloakaart 3.0 ver. 3.3 ja uuem
01.2012 ID-kaart, elamisloakaart 3.4 ver. 3.5 ja uuem
10.2014* ID-kaart, digi-ID, e-resident, elamisloakaart 3.5 ver. 3.8 ja uuem
25.10.2017** ID-kaart, digi-ID, e-resident, elamisloakaart 3.5.8 ver 17.10 ja uuem
03.12.2018 ID-kaart, digi-ID, e-resident, elamisloakaart    ver 18.12 ja uuem

* ID-kaartide väljastamist alustati 16. oktoober 2014, elamisloakaarte 19. detsember 2014 sh SHA-256 räsialgoritmiga sertifikaate väljastatakse alates 01.01.2015. Digi-ID ja e-residendi kaarte väljastatakse alates 01. detsember 2014.

** ID-kaardi sertifikaatide puhul võetakse kasutusse elliptiliste-kõverate krüptograafia.