Testimine

  • Teenuste testimine: üldinfo

    Teenuste testimiseks tasub tellida test-ID-kaart – neid väljastab SK ID Solutions AS.
    ​Sõltuvalt sellest, milline on organisatsiooni kasutajate profiil, tuleks mõelda ka erinevate põlvkondade kaartide tellimisele.

  • Testsertifikaatidega antud allkirjade kontrollimine DigiDoc4 kliendis

    Testsertifikaatidega antud allkirjade kontrollimiseks DigiDoc4 kliendis on vajalik testsertifikaatide käsitsi seadistamine vastasel juhul kuvatakse allkirjade valideerimisel tulemuseks staatus “Teadmata”.