Küberturvalisus

Internetipõhises maailmas ei ole riigipiiridel kaitsvat rolli: küberkurjategijaid ei saa „riiki sisenemast“ takistada ning sihtriigi seadusandlusest on vähe abi, kui pahategija oma kodust väljunudki pole.

Just seetõttu ongi küberturvalisusest saanud riikliku sise- ja välisjulgeoleku lahutamatu osa. Eestis korraldab küberjulgeoleku poliitika kujundamist, strateegiate elluviimist ja riigiasutuste ja kogukonna sellekohast tööd Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium; oma valdkonna piires on aga kaasatud mitmed teised ministeeriumid ja partnerid.

Küberkaitsepoliitika elluviimise partnerid:

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumil on küberkaitsepoliitika elluviimisel mitmeid olulisi partnereid.

Riigi Infosüsteemi Amet

RIA koordineerib Eestis IT-süsteemide turvalist rakendamist ja tegeleb küberintsidentide lahendamisega.

Kaitseliidu küberkaitseüksus

Kaitseliidu küberkaitseüksus koosneb vabatahtlikest ning panustab ennekõike koostöö arendamisele, ennetustegevusele ja küberturvalisuse alase teadlikkuse tõstmisele.

NATO küberkaitsekoostöö keskus

Suureks tunnustuseks meie küberkaitsealasele võimekusele on see, et NATO küberkaitsekoostöö keskus loodi just Eestisse. NATO küberkaitsekoostöö keskus koordineerib ja toetab NATO liikmesriike üle maailma küberkaitse alaste teadmistega.

Rahvusvaheline kaitseuuringute keskus

Tegeleb peamiselt kaitseuuringute ja analüüsiga.

E-riigi Akadeemia
Koolitab ja nõustab avaliku sektori juhte ja ametnikke digipöörde elluviimises

Täpsemat infot Eesti küberturvalisuse strateegia ning küberturvalisuse tagamise eest hea seisvate asutuste kohta leiad MKM küberturvalisuse lehelt.