Mida tähendab ja kuidas lisada allkirjastaja rolli?

Allkirjaümbrikule võid lisada vabas vormis andmed enda seose kohta dokumentide ja allkirjaga. Selle info sisestamine ei ole kohustuslik ning enamasti võid siin kõik väljad tühjaks jätta, kuid mõnikord võib seda infot nõuda näiteks sinu teenusepakkuja või tööandja (kui on tegu teenusega seotud või tööalaste dokumentidega).

Roll - näiteks ametinimetus või tegevus mida allkirjastatava dokumendiga tegid nt. "Õigekirja kontroll", "Juriidiline kontroll" jne. Lisaks võib see sisaldada resolutsiooni otsust allkirjastatava dokumendi kohta või lihtsalt informatiivne arvamuslik lühitekst nt. „Nõus”, "Õigekiri kontrollitud", "Juriidiliselt korras" jne.

  • Ava DigiDoc4 klient
  • Ava "Seaded"
  • Pane "linnuke" Küsi rolli ja aadressi igal allkirjastamisel
  • Edaspidi avaneb allkirjastamisel aken, kus on võimalik sisestada enda roll / resolutsioon  ja aadress.
DigiDoc4 kliendi roll ja aadress