Mis vahe on .bdoc ja .asice laiendiga digiallkirjastatud dokumentidel?

Eestis on kasutusel elektrooniliste allkirjade kõige kõrgem tase: digiallkirjad, mis on oma juriidiliselt väärtuselt võrdsustatud omakäelise allkirjaga. Digiallkirjade andmiseks on sul võimalik valida kolme erineva vahendi vahel: ID-kaart (sh. digi-ID), mobiil-ID ja Smart-ID. Kõige parem on, kui kasutad paralleelselt mitut elektroonilist isikutuvastusvahendit – nii ei kaota sa ligipääsu oma pangakontodele, e-teenustele jms juhul, kui ühe seadme või vahendiga midagi juhtuma peaks.

Lisaks allkirjatasemetele, mis on õigusliku tähendusega, võib erineda aga ka allkirja tehniline formaat. Eestis kasutatakse täna digitaalallkirjade puhul ASiC-e vomingut: tegemist on turvalise, dokumentide pikaajalist säilitamist toetava, rahvusvaheliselt tunnustatud ning maailmas hästi ühilduva digiallkirjalahendusega. Kõik uued DigiDoc4 kaudu allkirjastatud failid on automaatselt .asice faililaiendiga. Varasemalt oli Eesti kasutusel ka .bdoc formaat. DigiDoc4 abil saad endiselt .bdoc faile avada ning neile oma allkirju lisada, ent uue dokumendi esmakordsel digiallkirjastamisel luuakse see automaatselt .asice faililaiendiga. Teada tasub, et juhul, kui hakkad allkirjastama juba teiste poolt allkirjastatud faile, ei saa sa allkirjavormingut ise valida: kõik uued allkirjad tuleb dokumendile lisada olemasolevate allkirjadega samas formaadis.

.asice laiendiga allkirjastatud failid

BDOC-TS ehk ASiC-E LT ehk AdES LT allkiri (konteineriformaat .asice) on BDOC allkiri ajatempliga. Erinevalt LT-TM formaadist (.bdoc laiendiga digiallkirjastatud failid) on allkirja pikaajaline tõestusväärtus tagatud RFC 3161 standardil põhineva ajatempliga (time-stamp). ASiC-E LT allkiri on parima rahvusvahelise ühilduvusega. DigiDoc4 kasutab kõikide uute dokumentide allkirjastamisel automaatselt .asice vormingut.

Ajaloost: Eesti-spetsiifilised allkirjaformaadid

Kuni 2014 aastani kasutati Eestis DDOC allkirjaformaati – tegemist oli Eesti-spetsiifilise allkirjaformaadiga, mille miinuseks oli puudulik rahvusvaheline ühilduvus.

BDOC allkirjaformaat loodigi 2014. aastal eesmärgiga vahetada välja seni kasutusel olnud DDOC. Uue formaadi kasutuselevõtmise eelisteks on kõrgem turvalisus, dokumentide pikaajaline säilivus ja parem rahvusvaheline sobivus.

BDOC digiallkirjaformaadist on olemas kaks alamformaati, mis on tehniliselt pisut erinevad. Selleks, et tavakasutaja suudaks neid paremini eristada, kasutatakse nende puhul erinevaid faililaiendeid: .bdoc ja .asice.

Ddoc-allkirjaformaadi kasutamine muutus ebasoovitavaks alates 2015 aastast ning on tänaseks käibelt kadunud, samuti eelistatakse bdoc-allkirjaformaadile rahvusvaheliselt tunnustatumat .asice formaati.

Täiendavat lisainfot: