Riigiportaal eesti.ee

Riigiportaal eesti.ee on saanud üheks Eesti digiriigi edu sümbolitest: mitte kuskil mujal maailmas ei ole kodanikul võimalust nii paljusid oma avalikke teenuseid ning riigiga seotud infot hallata kui Eestis.

Kogu sind puudutav info on eesti.ee veebikeskkonnas mugavateks ja loogilisteks teemadeks jaotatud “E-teenused” menüüpunkti all, nii jõuad sa kiiresti ja mugavalt õige infoni. Näiteks näed „Tervis ja retseptid“ menüüpunkti juures oma kehtivaid digiretsepte, „Haridus“ menüüpunktis saad kontrollida infot oma küpsuseksami tulemuste kohta, „Mina ja minu pere” valik laseb sul oma kehtiva isikut tõendava dokumendi- ja foto andmed üle vaadata ja arvutisse salvestada, „Eluase ja kinnisvara“ all on sul võimalik muuta nii enda registreeritud elukohta kui ka võimalikke allüürnikke sisse- ja väljaregistreerida jne

Kõige aktuaalsemate teemade kohta on info nähtaval eesti.ee esilehel – näiteks haigestumise korral leiad infot ja juhiseid enda ja oma pere terviseandmeid puudutavatel teemadel jne.

Riigiportaalis eesti.ee saavad nüüdsest eraisikud kasutada ka personaalset töölauda, kuhu on teemapõhiselt koondatud enimotsitud teenused, alates dokumentidest ja ravimiretseptidest, lõpetades sõidukite ja kinnisvaraga.

Eesti.ee keskkonda saad sisse logida nii mobiil-id, ID-kaardi, digi-ID kui Smart-ID abi: vali vahend, mis sulle hetkel kõige mugavam tundub!

Mida eesti.ee veebikeskkonnas teha tasub?

Julgelt ringi vaadata. Sind puudutav info on sinu oma ja sul on õigus igal ajal seda kontrollida. Saad esitada teateid ja päringuid, teha järelpärimisi. Kui tahad, võid vaadata oma elukohaandmeid, rahvastikuregistrist oma pere seoseid, saada ülevaate oma viimaste aastate haiguslehtede kohta, kontrollida kehtivaid retsepte, tutvuda maaameti infoga jne. Infot on väga palju, süvene rahulikult! „Andmejälgija“ valikust näed aga sinu kohta tehtud päringute infot.

Suunata ümber eesti.ee e-posti aadress. Igale Eesti Vabariigi kodanikule ja ettevõtjale on väljastatud ametlik meiliaadress, mis aktiveerub esmakordsel eesti.ee'sse sisse logimisel. Kui soovid suunata @eesti.ee meiliaadressile saadetud kirjad edasi näiteks oma isiklikule meiliaadressile, siis saad seda mugavalt teha läbi eesti.ee Postkasti. Lisainfot teenuse kohta saab lugeda siit.

Kontrollida postkasti. Eesti.ee keskkonnas on olemas sinu ametlik postkast, kuhu saadetakse kõige olulisem sind puudutav info: siit näed ka kõiki sinu eesti.ee aadressile saadetud e-kirju.

Mõnusat kasutamist!