Riigiportaal eesti.ee

Riigiportaal eesti.ee on saanud üheks Eesti digiloo edu sümbolitest: mitte kuskil mujal maailmas ei ole kodanikul võimalust nii paljusid oma avalikke teenuseid ning riigiga seotud infot hallata kui Eestis.

Kogu sind puudutav info on eesti.ee veebikeskkonnas mugavateks ja loogilisteks teemadeks jaotatud, nii jõuad sa kiiresti ja mugavalt õige infoni. Näiteks näed „Tervis“ valiku juures oma kehtivaid digiretsepte, „Haridus“ valikust saad kontrollida infot oma küpsuseksami tulemuste kohta, „isikut tõendavad dokumendid“ valik laseb sul oma kehtiva dokumendifoto ning allkirjanäidise arvutisse salvestada, „Elukoht“ menüüs on sul võimalik muuta nii enda registreeritud elukohta kui ka võimalikke allüürnikke sisse- ja väljaregistreerida jne.

Kõige aktuaalsemate teemade kohta on info nähtaval eesti.ee esilehel – näiteks valimiste perioodil on seal info valijakaardi kohta, dokumentide aegumisel antakse sulle sellest teada jne.

Eesti.ee keskkonda saad sisse logida nii mobiil-id, ID-kaardi, digi-ID kui Smart-ID abi: vali vahend, mis sulle hetkel kõige mugavam tundub!

Mida eesti.ee veebikeskkonnas teha tasub?

Julgelt ringi vaadata. Sind puudutav info on sinu oma ja sul on õigus igal ajal seda kontrollida. Saad esitada teateid ja päringuid, teha järelpärimisi ja muuta erinevate teenuste seadeid. Kui tahad, võid vaadata oma elukohaandmeid, rahvastikuregistrist oma pere seoseid, saada ülevaate oma viimaste aastate haiguslehtede kohta, kontrollida kehtivaid retsepte, tutvuda maaameti infoga jne. Infot on väga palju, süvene rahulikult! „Andmejälgija“ valikust näed aga sinu kohta tehtud päringute infot.

Suunata ümber eesti.ee e-posti aadress. Igale Eesti Vabariigi kodanikule ja ettevõtjale on väljastatud ametlik meiliaadress, mis aktiveerub esmakordsel eesti.ee'sse sisse logimisel. Kui soovid suunata @eesti.ee meiliaadressile saadetud kirjad edasi näiteks oma isiklikule meiliaadressile, siis saad seda mugavalt teha läbi eesti.ee Postkasti. Lisainfot teenuse kohta saab lugeda siit.

Kontrollida postkasti. Eesti.ee keskkonnas on olemas sinu ametlik postkast, kuhu saadetakse kõige olulisem sind puudutav info: siit näed ka kõiki sinu eesti.ee aadressile saadetud e-kirju.

Mõnusat kasutamist!