Teenuste testimine: üldinfo

Juhised ID-kaardi lahenduste testimiseks:

Juhised mobiil-ID lahenduste testimiseks:

Muud testteenused:

Allkirjastamise või autentimislahenduste testimiseks soovitame kasutada SK ID Solutions poolt pakutavaid testteenuseid. Testteenuste kasutamine on tasuta.

Sertifikaatide usaldusnimekiri (TSL) võimaldab kindlaks teha, milline on usaldusteenuse osutajate ja nende teenuste kvalifitseeritud staatus. Loe lähemalt siit.

Kehtivuskinnitusteenus võimaldab sertifikaadi kehtivuse kontrolli reaalajas. Loe lähemalt siit.

Ajatempliteenus tõendab, et teatud andmed eksisteerisid vastaval ajahetkel. Loe lähemalt siit.

Smart-ID teenus võimaldab lisada Smart-ID autentimise ja/või allkirjastamise toe e-teenusele või rakendusele. Loe lähemalt siit.

ID-kaardiga autentimise ja allkirjastamise testkeskkond

* ID-kaart = isikustatud ja isikule PPA poolt väljastatud ID-kaart; testkaart = SK poolt väljastatud testandmetega test ID-kaart, mis on mõeldud teenuste testimiseks.