PIN-koodid

  • PIN- ja PUK-koodid: soovitused turvalisuse tagamiseks

    Koos digitaalse isikutunnistusega väljastati sulle ka koodiümbrik PIN- ja PUK-koodidega. Ilma nendeta ei saa ID-kaarti (ega muid digitaalseid isikutunnistusi) elektrooniliselt kasutada. Nii kaua, kuni sinu PIN- ja PUK-koodid ei satu koos kaardiga võõrastesse kätesse, on ka sinu…

  • PIN- ja PUK-koodidega koodiümbrik

    Koos digitaalse isikut tõendava dokumendiga (näiteks ID-kaart) väljastatakse sulle ka kinnine koodiümbrik PIN- ja PUK-koodidega, mille abil saad kaarti elektrooniliselt kasutada.

  • PIN-koodide ja PUK-koodi muutmine

    DigiDoc4 kaudu on väga lihtne oma ID-kaardi PIN- ja PUK-koode vahetada: vali endale sellised koodid, mida sul on lihtne meeles pidada, teistel aga keeruline ära arvata!