Usaldusteenused: autentimisteenused

Riigi Infosüsteemi Amet (RIA) osutab avalikule sektorile ja avalike teenuse pakkujatele keskset autentimisteenust, mis võimaldab e-teenuse omanikel erinevate isikutuvastusvahendite abil autentida nii siseriiklikke kui ka piiriüleseid kasutajaid.