Usaldusteenused: autentimisteenused

Riigi autentimisteenus (TARA)

Riigi autentimisteenus on RIA arendatud ja hallatav platvorm, mis on liidestatud kolmanda isiku pakutavate autentimismeetoditega ning teeb autentimiseks vajalikke (andme)päringuid.

RIA osutab riigi autentimisteenust valitsussektori asutustele vastavalt Rahandusministeeriumi » kodulehel toodud tabelile » (XLSX) (v.a Muu avalik sektor), kes soovivad oma e-teenustes pakkuda erinevad autentimismeetodeid, sh ID-kaart, mobiil-ID, Smart-ID ja Euroopa Liidu eID, neid autentimismeetodeid omavahel kombineerides või eraldi kasutades.

2018. aasta sügisest saab Riigi autentimisteenuse kaudu autentida ELi liikmesriigi eID kasutaja (eeldusel, et selle liikmesriigi eID vahendid on Euroopa Komisjonile hindamiseks esitatud ning hindamisotsus on ametlikult kinnitatud). 2022. aasta mai seisuga on kinnitatud BelgiaEestiHispaaniaHollandiHorvaatiaItaaliaLeeduLuksemburgiLäti, MaltaPortugaliPrantsusmaa, Rootsi, SaksamaaSlovakkiaTaani ja Tšehhi eID skeemid. Liikmesriikide teavitatud eID vahendid » Avaliku sektori e-teenus peab võimaldama sisse logimist nende riikide eIDga ühe aasta jooksul pärast komisjoni ametlikku kinnitust.

Riigi autentimisteenuse osutamise täiendatud tingimused ja teenuse kasutamiseks sõlmitavate dokumentide vormid kehtivad alates 15. juunist 2020.

Riigi autentimisteenuse keskkondadega liitumiseks tuleb täita vastav liitumistaotlus ja saata esindusisiku allkirjastatud taotlus aadressil [email protected]. Toodangukeskkonnaga liitumise eelduseks on edukas testkeskkonnaga liidestumine.

Kui asutusel on RIAga teenuste kasutamiseks liitumisleping sõlmitud, siis järgmise klientrakenduse liidestamiseks esitatakse liitumistaotlus, mille on allkirjastanud asutuse esindusõigust omav isik.

Lisainfo riigi autentimisteenuse kohta:

TARAga liitumiseks vajaliku info leiab RIA kodulehelt RIA autentimisteenuste alajaotusest. Seal on olemas nii teenuse liitumisvormid, tingimused, testkeskkondade info kui kehtiv hinnakiri.

Liidetujatele suunatud tehnilised materjalid asuvad eGov GitHubis TARA dokumentatsiooni juures.