Usaldusteenused: autentimisteenused

Riigi Infosüsteemi Amet (RIA) osutab avalikule sektorile ja avalike teenuse pakkujatele keskset autentimisteenust, mis võimaldab e-teenuse omanikel erinevate isikutuvastusvahendite abil autentida nii siseriiklikke kui ka piiriüleseid kasutajaid.

Riigi autentimisteenus (TARA)

Riigi autentimisteenus on Riigi Infosüsteemi Ameti keskselt osutatav usaldusteenus, mille tarkvara (TARA) on liidestatud kolmandate isikute poolt pakutavate autentimismeetoditega ja vahendab autentimiseks vajalikke andmepäringuid.

Teenus on suunatud ennekõike neile organisatsioonidele, kes soovivad pakkuda oma kasutajatele mitmekülgseid autentimisviise ning tagada ka piiriülese kasutuse toe. Siseriiklikest autentimismeetoditest on toetatud ID-kaart, mobiil-ID, Smart-ID ning levinumad pangalingid; piiriülese autentimist pakub TARA läbi eIDAS-Node taristu, Euroopa Liidu teavitatud eID vahenditega.

Selle, milliseid autentimismeetodeid kasutada, saab valida iga liitunud e-teenuse pakkuja vastavalt oma vajadustele – võimalik on ka kõiki vahendeid kombineerida.

Lisainfo riigi autentimisteenuse kohta:

TARAga liitumiseks vajaliku info leiab RIA kodulehelt RIA autentimisteenuste alajaotusest. Seal on olemas nii teenuse liitumisvormid, tingimused, testkeskkondade info kui kehtiv hinnakiri.

Liidetujatele suunatud tehnilised materjalid asuvad eGov GitHubis TARA dokumentatsiooni juures.

Eesti autentimisteenus

Eesti autentimisteenuse kaudu autenditakse välisriigile kuuluvates autentimist nõudvas e-teenustes sinna siseneda sooviv Eesti ID-kaardi või mobiil-ID kasutaja.

Tegemist on RIA poolt eIDAS node külge ühendatud rakendusega (identity provider), mis autendib välisriigist autentimisele suunatud Eesti ID-kaardi või mID kasutaja. Teenuse kasutamise eelduseks on, et kummagi riigi poolt on eelnevalt loodud ühendus eIDAS autentimistaristuga.

Lisainfo Eesti autentimisteenuse kohta:

Täpsema tehnilise kirjelduse Eesti autentimisteenuse kohta leiab GitHubist.

Teenuse üldinfo on olemas RIA kodulehel, Partnerile suunatud alajaotuses autentimisteenuste juures.