Kas juriidiliselt kehtivat digitaalallkirja on võimalik anda ka teiste programmide abil?

Mitmed programmid (Microsoft Word, Open Office, Adobe Acrobat, Thunderbird) pakuvad digitaalallkirjastamise/signeerimise võimalust.

Paraku ei pruugi need allkirjad olla Eesti mõistes käsitsi kirjutatud allkirjaga võrdsed, kui nende allkirjastamiseks ei ole kasutatud ajatempliteenust.

Digitaalallkiri on E-identimise ja e-tehingute usaldusteenuste seadusega(§ 25) võrdsustatud eIDAS määruse kvalifitseeritud e-allkirjaga. Kui üks e-allkiri vastab digitaalallkirja tunnustele, siis peame veenduma selle kehtivuses. Selleks on nõutud, et allkirja sertifikaadi staatus ja kehtivus peavad olema kontrollitavad ja seotud allkirja andmise ajaga. Kuna tavaarvuti aega on võimalik manipuleerida, siis ei ole see usaldusväärne ajaallikas, mida saaks allkirjastamisel kasutada. eIDAS määrusega kehtestatud kohustuslikud standardid pakuvad ainsa usaldusväärse meetmena digiallkirjastamise aja määramiseks kvalifitseeritud ajatempliteenust. Seega on digitaalallkirja kehtivuse tuvastamiseks vajalik ajatempli olemasolu. Kuna mitmed programmid (Microsoft Word, OpenOffice, Adobe Acrobat ja selle analoogid, Thunderbird) pakuvad digitaalallkirjastamise/signeerimise võimalust ilma ajatempliteenuseta, siis nendega loodud allkirjade kehtivuse tuvastamine on Eesti õigusruumis sageli keerukam.

Soovitame kehtiva digitaalallkirja andmiseks kasutada DigiDoc programme või seadistada eelmainitud tarkvarad kasutama ajatempliteenust.