Digiallkirja andmise aeg

Tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 80 lõike 3 kohaselt peab elektrooniline allkiri olema antud viisil, mis võimaldab allkirja seostada tehingu sisu, tehingu teinud isiku ja tehingu tegemise ajaga.

Laura Kask ja Kristiina Laanest on kirjutanud teadusartikli „Elektroonilise allkirjastamise aja tuvastamine: õiguslikud nõuded ja tehnilised võimalused“, mis avaldati Tartu Ülikooli õigusteaduskonna ajakirja Juridica numbris 4/2020. Artiklis uuritakse, kuidas on võimalik e-allkirja seostada tehingu tegemise ajaga, milline on allkirjastamise aja õiguslik tähendus ja kuidas on see kehtivas õiguses reguleeritud: millised riigisisesed nõuded on allkirjastamise ajale esitatud ning kuidas reguleerib allkirjastamise aega Euroopa Liidu õigus. Artiklis kirjeldatakse ka e-allkirja tehnilist loomist, eesmärgiga tuvastada, milline e-allkirjastamise tarkvaras väljendatud aeg omab õiguslikku tähendust ning peaks olema käsitatav e-allkirjastamise ajana.

Artikkel on kättesaadav Juridica kodulehelt.

Artikli autorite ja Juridica nõusolekul oleme teinud artikli täismahus ka id.ee lehel kättesaadavaks.