ID-kaart ja selle kasutusvõimalused

ID-kaart on Eesti kodaniku ja Eestis püsivalt elava Euroopa Liidu kodaniku jaoks kohustuslik isikut tõendav dokument. ID-kaart kehtib 5 aastat ning seda väljastab Politsei- ja Piirivalveamet.

Mida saab ID-kaardiga teha?

ID-kaart on kõige laiemate kasutusvõimalustega digitaalne dokument ja sellega saab teha väga paljusid asju. Näiteks on ID-kaart...

Füüsiline isikut tõendav dokument

ID-kaart on ainus digitaalne dokument, mis kehtib ühtlasi reisidokumendina: Euroopa Liidu ja Euroopa Majanduspiirkonna piires reisimiseks piisab ID-kaardist ja passi sul kaasa võtta pole vaja.

Digitaalne isikutuvastusvahend

ID-kaardi abil on sul võimalik e-teenustesse, näiteks internetipanka siseneda nii, et pank teab, et see oled sina.

Digitaalne allkirjastusvahend

Lisaks teenustesse sisenemisele (ehk elektroonilisele isikutuvastusele ehk autentimisele) saab ID-kaardiga anda digiallkirju: allkirjastada lepinguid, kinnitada tehinguid, tellida teenuseid jms. ID-kaardiga antud digitaalne allkiri on juriidiliselt tähenduselt võrdne omakäelise allkirjaga. Lisaks saad sa elektroonilisi dokumente krüpteerida.

Kliendikaart

Paljud ettevõtted kasutavad ID-kaarti kliendikaardina: see on väga mugav, sest siis ei pea sa oma rahakotti paljude erinevate plastkaartidega ummistama, pealegi on ID-kaart enamikel inimestel alati igaks juhuks kaasas.

E-hääletamiseks

Selleks, et Eesti poliitikas kaasa rääkida, ei ole sul vaja valimisjaoskonda kohale tulla: oma hääle saad valimistel anda üle interneti nii pohlametsast kui mõnes kaugemas maailmanurgas viibides.

@eesti.ee meiliaadressi andja

Igal ID-kaardi omanikul on olemas Eesti Vabariigi poolt väljastatud @eesti.ee meiliaadress, kuhu saadab riik ametlikud dokumendid juhul, kui sind muudest kanalitest kätte ei saada. Eesti.ee e-postiaadressi võid Eesti.ee portaali kaudu oma põhipostkasti ümber suunata! Lisainfot teenuse kohta saab lugeda siit.

Hea soovitus:

Juhul, kui kasutada ID-kaarti igapäevaselt, soovitame lisaks sellele tellida omale ka digi-ID. Nii saad ID-kaardi turvalisse kohta ära panna ega pea muretsema, et see kogemata kaduma läheb või et kaardi kiip pideva kasutuse tõttu kahjustatud saab. Digi-ID võimaldab kasutada täpselt samu e-teenuseid nagu ID-kaartki, ent ei kehti isikut tõendava dokumendina.

id-kaart-1024x646