Kogu info sertifikaatide kasutustingimuste kohta

Sertifikaatide kasutustingimused kirjeldavad peamisi põhimõtteid, mida järgitakse ID-kaardi, elamisloakaardi, digi-ID ja diplomaatilise isikutunnistuse sertifikaatide väljaandmisel ja kasutamisel.

 • Sertifikaadid: sertifikaatide kasutustingimused

  Vaata Peida

  Kõige värskem versioon ID-kaardi (ja digi-ID, diplomaadikaardi, alalise elamisloakaardi ja e-residendi digi-ID kaardi) sertifikaatide kasutustingimustest:

  Vanemad versioonid ID-kaardi sertifikaatide kasutustingimustest:

  Mobiil-ID sertifikaatide kasutustingimustega nõustud sa mID lepingut sõlmides. Mobiil-ID sertifikaate uuendada ei saa: sertifikaatide aegumisel vajad uut mID SIM-kaarti ning teenus tuleb uuesti aktiveerida Politsei- ja Piirivalveameti veebilehel ID-kaardi abil. Täpsema info saamiseks pöördu oma mobiilioperaatori poole.

  Smart-ID sertifikaatide kasutustingimustega nõustud sa Smart-ID kontot luues (ning juhul, kui oled vahepeal kontot uuesti värskendanud/isikustanud). Täpsemat infot Smart-ID sertifikaatide ja nende kasutustingimuste kohta tasub lugeda Smart-id.com veebilehelt.

  Peida
 • Mida on sul vaja teada ID-kaardi sertifikaatide kasutustingimustest?

  Vaata Peida

  ID-kaardi (ja muude digitaalsete dokumentide) sertifikaatide kasutustingimustes tuuakse välja nii sertifikaadi omaniku kui ka sertifikaatide väljastaja õigused, kohustused ja vastutus. Nõusoleku nende kasutustingimuste järgimiseks annad sa dokumendi väljastamisel: tingimustega nõustumata sulle dokumenti ei väljastata.

  Ennekõike peaks teadma seda, et:

  1. Dokumenti ja PIN-koode ei tohi anda kellegi teise kätte.
  2. Kui dokument on kadunud või on võimalus, et dokumenti on loata kasutatud, tuleb viivitamatult sertifikaadid peatada helistades numbril +372 677 3377.
  3. Peatatud sertifikaate saab taas aktiveerida PPA teeninduses.
  4. Sertifikaatide omanikuna oled sa kohustatud sertifikaadid tühistama, kui tekib kahtlus, et dokument on sertifikaatide peatatuse ajal sinu kontrolli alt väljunud.
  5. Dokumendi kaotamisel, varastamisel või mingil muul põhjusel kasutuskõlbmatuks muutumisel tuleb sul dokumendi omanikuna sellest kohe PPA-d teavitada ning dokument kehtetuks tunnistada lasta.
  6. Sina kui sertifikaadi omanik vastutad sertifikaatidega tehtud toimingute ja tagajärgede eest!
  7. E-teenustesse sisselogimisel edastatakse teenusepakkujale sertifikaat koos sertifikaadi omaniku nime ja isikukoodiga.
  8. Digitaalsel allkirjastamisel edastatakse koos dokumendiga sertifikaat, mis sisaldab sertifikaadi omaniku nime ja isikukoodi.

  Kindlasti tasub rahulikult ja täie süvenemisega sertifikaatide kasutustingimused läbi lugeda – nii oled kursis enda õiguste ja kohustustega ning suudad oma elektroonilist identiteeti paremini kaitsta.

  Juhul, kui sa ei ole sertifikaatide kasutustingimustega (enam) nõus, on sul võimalik sertifikaadid tühistada. See tähendab, et sinu ID-kaart jääb küll kehtima füüsilise isikut tõendava dokumendina (näiteks reisidokumendina jms), ent seda ei saa enam elektroonilisteks teenusteks kasutada.

  Digi-ID ja e-residendi digi-ID on mõeldud üksnes elektrooniliseks kasutamiseks ja seega kaotavad kaardid sertifikaatide tühistamisel kehtivuse.

  Peida
 • Sertifikaadid: ID-kaardi sertifikaatide korduma kippuvad küsimused

  Vaata Peida

  Mis on sertifikaatide kasutustingimused?

  Sertifikaatide kasutustingimused kirjeldavad peamisi põhimõtteid, mida järgitakse ID-kaardi, elamisloakaardi, digi-ID ja diplomaatilise isikutunnistuse sertifikaatide väljaandmisel ja kasutamisel.

  Miks ma pean sertifikaatide kasutustingimustega nõustuma?

  Isikut tõendavate dokumentide seaduse § 9 lõike 1 alusel kehtestatakse dokumendile kantavate andmete loetelu. Sellest tulenevalt väljastatakse ID-kaart, elamisloakaart, digi-ID ja diplomaatiline isikutunnistus alati isiku digitaalset tuvastamist ja digitaalset allkirjastamist võimaldava sertifikaadiga. Sertifikaatide kasutustingimustega tuleb nõustuda, et olla teadlik oma õigustest ja kohustustest elektroonilist identiteeti kasutades.

  Mis siis saab, kui ma ei nõustu sertifikaatide kasutustingimustega?

  Isikut tõendavale dokumendile kantavate digitaalsete andmete loetelu on kehtestatud valdkonna eest vastutava ministri määrusega. Seetõttu väljastatakse ID-kaart, elamisloakaart, digi-ID ja diplomaatiline isikutunnistus alati isiku digitaalset tuvastamist ja digitaalset allkirjastamist võimaldava sertifikaadiga. Sertifikaatide kasutustingimustega on kohustus tutvuda ja nõustuda dokumendi taotlemisel. Juhul kui sertifikaatide kasutustingimustega ei nõustuta, siis ei ole võimalik väljastada ka dokumenti.

  Kuidas ma saan sertifikaatide kasutustingimustega tutvuda?

  Nii sertifikaatide kasutustingimuste kõige uuemate kui ka veidi vanemate versioonidega saad tutvuda meie veebis, sertifikaatide kasutustingimuste lehel.

  Mida saab sertifikaatidega teha?

  ID-kaardil, elamisloakaardil, digi-ID-l ja diplomaatilisel isikutunnistusel on kaks sertifikaati. Isikutuvastamise sertifikaat võimaldab sisse logida e-teenustesse ja (de)krüpteerida dokumente. Digitaalset allkirjastamist võimaldava sertifikaadiga saab anda omakäelise allkirjaga võrdse allkirja elektroonilises keskkonnas.

  Ma ei soovi oma dokumenti elektroonilises keskkonnas kasutada, kas ma pean ikkagi sertifikaatide kasutustingimustega nõustuma?

  Sertifikaatide kasutustingimustega nõustumine on kohustuslik, kui taotletakse ID-kaarti, elamisloakaarti, digi-ID-d ja diplomaatilist isikutunnistust.

  Kui dokumendi taotleja ei soovi sertifikaate kasutada, on võimalik sertifikaadid pärast dokumendi väljastamist tühistada, st dokument jääb kehtima ainult füüsilise isikut tõendava dokumendina. Digi-ID sertifikaatide tühistamisel kaotab kehtivuse ka dokument, kuna see on mõeldud üksnes elektrooniliseks kasutamiseks. Tühistatud sertifikaatidega ei ole võimalik dokumendi elektroonilist funktsionaalsust kasutada ehk sisse logida e-teenustesse või anda digitaalset allkirja. Juhul kui soovitakse hiljem dokumenti elektrooniliselt kasutada, tuleb taotleda uus dokument.

  Millist infot sisaldavad sertifikaatide kasutustingimused?

  Sertifikaatide kasutustingimustes tuuakse välja nii sertifikaadi omaniku kui ka sertifikaatide väljastaja õigused, kohustused ja vastutus.

  Dokumendi kasutajal on oluline teada eelkõige järgmist.

  • Dokumenti ja PIN-koode ei tohi anda kellegi teise kätte.
  • Kui dokument on kadunud või on võimalus, et dokumenti on loata kasutatud, tuleb viivitamatult sertifikaadid peatada helistades numbril +372 677 3377.
  • Peatatud sertifikaate saab taas aktiveerida PPA teeninduses.
  • Sertifikaatide omanik on kohustatud sertifikaadid tühistama, kui tekib kahtlus, et dokument on sertifikaatide peatatuse ajal tema kontrolli alt väljunud.
  • Dokumendi kaotamisel või varastamisel või mingil muul põhjusel kasutuskõlbmatuks muutumisel teatab dokumendi omanik sellest viivitamatult PPA-d, et dokument tunnistataks kehtetuks.
  • Sertifikaatide omanik vastutab sertifikaatidega tehtud toimingute ja tagajärgede eest.
  • E-teenustesse sisselogimisel edastatakse teenusepakkujale sertifikaat koos sertifikaadi omaniku nime ja isikukoodiga.
  • Digitaalsel allkirjastamisel edastatakse koos dokumendiga sertifikaat, mis sisaldab sertifikaadi omaniku nime ja isikukoodi.

  Sertifikaatide kasutustingimuste täisversioon.

  Millal ma pean sertifikaatide kasutustingimustega nõustuma?

  Sertifikaatide kasutustingimustega tuleb nõustuda ID-kaardi, elamisloakaardi, digi-ID ja diplomaatilise isikutunnistuse taotlemisel.

  Miks ma varem pole pidanud sertifikaatide kasutustingimustega nõustuma, kas see on uus nõue?

  Senini on sertifikaatide kasutustingimustega nõustutud dokumendi kättesaamisel, kui allkirjastatakse väljastusteatis. Tegemist ei ole uue nõudega.

  Peida