BDOC formaadile üleminek DigiDoc tarkvarateekides

BDOC failiformaadile üleminekul on vajalik otsustada, kas soovite oma teenuses kasutada BDOC-TM (BDOC ajamärgendiga) või BDOC-TS ehk ASiC- E (BDOC ajatempliga) allkirja formaati. BDOC-TS formaati soovitame kasutada teenustes, kus on oluline loodavate allkirjastatud failide rahvusvaheline ühilduvus. BDOC-TM formaat on mõeldud eelkõige siseriiklikuks kasutamiseks.

BDOC formaadile üleminekuks on tehniliselt mitmeid võimalusi. Sobiva lahenduse valimisel tuleks võtta arvesse nii erinevate formaatide toetatuse kui ka DigiDoc teekide eluea (lisainfot saab siit) ja platvormi sobivust infosüsteemi nõuetega. 

Teegi vahetuse peavad ette võtma kindlasti DigiDoc COM, CDigiDoc teegi kasutajad. JDigiDoc teegi kasutajad BDOC-TM formaadile üleminekuks teeki vahetama ei pea.

Erinevad üleminekuvariandid on ülevaatlikult välja toodud järgmisel joonisel, kus on iga teegi kohta toodud välja formaatide toetatus, formaatide eluiga ja teegi eluiga ajateljel. Nooltega on näidatud võimalikud üleminekuvariandid nii teekide kui formaatide vahel. 

EOL - end of life -tähendab toeperioodi lõppu
 
JDigiDoc teegis on juba alates versioonist 3.8 olemas lisaks DDOC formaadile ka BDOC-TM (BDOC ajamärgendiga) allkirja formaadi tugi, seega BDOC formaadile üleminekuks teeki vahetama ei pea. Puudub aga tugi BDOC-TS ehk ASiC- E (BDOC ajatempliga) allkirja formaadi jaoks. JDigiDoc teegi kasutajad peavad arvestama teegi uute arenduste lõppemisega 2015. aasta keskpaigas ja toeperioodi lõppemisega aasta hiljem, mistõttu võiks BDOC ülemineku planeerimisel kaaluda uue ja pikaajalisema elueaga lahenduse kasutuselevõtmist.
 
Juhised JDigiDoc teegis BDOC formaadile üleminekuks leiab siit .
 
CDigiDoc teegis on toetatud vaid DDOC allkirjaformaat, BDOC toe loomine ei ole planeeritud. CDigiDoc teegi kasutajatel on BDOC toe saavutamiseks soovitame üle minna Libdigidocpp C++ teegile, DigiDocService veebiteenusele või DigiDoc4J Java teegile. DDOC formaadi toetamiseks võib esialgu jätta alles olemasoleva CDigiDoc teegil põhineva lahenduse, kuid võttes arvesse teegi uute arenduste lõppemist 2014. aasta lõpus ja toeperioodi lõppu 2015. aasta lõpus, oleks soovitatav CDigiDoc teegist üleüldse loobuda. 
 
DigiDoc COM teegis on vaid DDOC formaadi tugi. BDOC toe loomist ega muid uusi arendusi enam teegis ei teostata, teegi eluiga lõppeb 2015. aasta augustis. Soovitav on COM teek esimesel võimalusel välja vahetada - võimalikud variandid selle asendamiseks oleksid Libdigidocpp C++ teek, DigiDocService veebiteenus või DigiDoc4J Java teek. 
 
Lahendused, mis kõige paremini sobivad BDOC formaadile üleminekul on Libdigidocpp C++ teek, DigiDoc4J Java teek ja DigiDocService veebiteenus.
 
Juhtnöörid DigiDocService teenuse kasutajatele üleminekuks BDOC formaadile leiab siit.
 
 
 

 


KÜSI ABI

Kui sa ei leidnud oma küsimusele vastust, kirjuta meie meeskonnale.  • Vaata juhendit
  • Hinda oma arvutikasutusoskust, et saaksime anda paremaid juhiseid

         

  • Kontroll ebaõnnestus

Kuidas saame artiklit parandada, et sellest rohkem abi oleks?
Saada Sulge